Psychologowie potwierdzają, że dla rodziców, a zwłaszcza dla matek, odebranie ciała nienarodzonego lub martwo urodzonego dziecka ze szpitala i zorganizowanie mu pogrzebu jest pomocne w przeżyciu żałoby i pożegnaniu dziecka.

 

Pod patronatem