W sytuacji straty Dziecka, rodzice mają prawo do wypłaty świadczenia - pod warunkiem, że przewidują to ogólne warunki umowy konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli w warunkach ubezpieczenia nie ma klauzuli uściślającej wiek Dziecka, to należy się odszkodowanie z tytułu urodzenia martwego Dziecka.

 

Pod patronatem