Urząd Stanu Cywilnego na podstawie Karty Martwego Urodzenia sporządza Akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Dokumenty wystawiane są „od ręki”. Aby je otrzymać należy przedłożyć dowody osobiste rodziców.

Przed pójściem do USC warto, aby rodzice skontaktowali się telefonicznie i poinformowali o swojej sytuacji – USC przygotuje pozostałą, niezbędną dokumentację (akt małżeństwa).

 

Pod patronatem