Jeśli rodzice dowiadują się, że ich dziecko zmarło przed upływem 22 tygodnia ciąży - a chcieliby je pochować - warto w szpitalu zastrzec sobie chęć odbioru jego ciałka oraz stosownych dokumentów. W przypadku śmierci dziecka po 22 tygodniu ciąży rodzice mają obowiązek zgłosić się do kancelarii szpitala, ponieważ muszą dziecko zarejestrować. Powyższe informacje wynikają z faktu szpitalnej praktyki rozróżniania poronienia i porodu – strata dziecka do 22 tyg. rozumiana jest jako poronienie, strata po 22 tyg. jako poród.

 

 

Pod patronatem