Jeśli poronienie/poród odbyły się w domu, dokumenty konieczne do złożenia w USC wystawia szpital, do którego kobieta zgłosiła się po poronieniu/porodzie. Prawo do rejestracji dotyczy również poronień/ porodów, które odbyły się poza granicami Polski, nawet jeśli państwo, w którym doszło do poronienia/ porodu, prawo to ogranicza ze względu na długość trwania ciąży. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem konsula (jeśli to konieczne), a urzędem właściwym do dokonania rejestracji jest wtedy USC Warszawa-Śródmieście.

 

Pod patronatem