W celu pochowania Dziecka należy zgłosić się do firmy pogrzebowej (MZK bądź prywatnej) z następującymi dokumentami:

  • Odpis zupełny Aktu Urodzenia z adnotacją, że Dziecko urodziło się martwe/Karta Zgonu.

Dziecko może być pochowane w grobie indywidualnym lub rodzinnym.

Jeśli rodzice chcą pochować Dziecko według obrzędu pogrzebu katolickiego powinni zgłosić się do parafii. Rytuał pogrzebowy przewiduje pogrzeb w obecności ciała Dziecka, wedle formularza pogrzebu Dziecka nieochrzczonego. Przewiduje on pełny pogrzeb, nawet z 3 stacjami (w domu, w kościele i na cmentarzu) – jest taka możliwość, a nie konieczność. Msza św. odprawiana jest w kolorze białym w intencji rodziców Dziecka.

Komitet Społeczny „ŚLAD” stara się o wprowadzenie odpowiednich procedur w Urzędzie Miasta i Szpitalu, by Dzieci, których rodzice zrezygnują z prawa do ich pochowania, mogły zostać pochowane w grobie zbiorowym. Według polskiego prawa obowiązek pochowania dzieci spada na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.

Warto pamiętać, że każda osoba, która zgłosi chęć pochowania osoby zmarłej może to uczynić.

 

Pod patronatem